O nás

ECORETAN s.r.o. je česká firma, která se zabývá vývojem a realizací technologických postupů na chemickou recyklaci odpadových polyurethanů.

Polyurethan patří do desítky nejmasověji vyráběných polymerů na světě a jeho spotřeba ve světě činí více než 10 milionů tun za rok. Odpady vznikající v souvislosti s jeho použitím dnes většinou končí na skládkách nebo ve spalovnách a představují tak obrovskou ekologickou zátěž.

Naším cílem je tento stav změnit a nejen vytvořit nové technologie založené na chemické recyklaci polyurethanového odpadu, ale také je prosadit do praxe tak, abychom dosáhli rovnováhy mezi ekologií a ekonomikou.

Podporujeme ekologický program Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu, konkrétně záchranu bělokarpatského jedlobukového pralesa Ščůrnica.