O nás

ECORETAN s.r.o. je česká firma, která se zabývá vývojem a realizací technologických postupů na chemickou recyklaci odpadových polyuretanů.

Polyuretan patří do desítky nejmasověji vyráběných polymerů a jeho spotřeba ve světě činí více než 10 milionů tun za rok. Odpady vznikající v souvislosti s jeho použitím dnes většinou končí na skládkách nebo ve spalovnách a představují tak obrovskou ekologickou zátěž.

Naším cílem je tento stav změnit, a nejen vytvořit nové technologie založené na chemické recyklaci polyuretanového odpadu, ale také je prosadit do praxe tak, abychom dosáhli rovnováhy mezi ekologií a ekonomikou.

Námi vyvinutá recyklační technologie dokáže vyrobit z odpadového pěnového polyuretanu recyklovaný polyol, tzv. ECORETAN green polyol®, který je zpětně aplikovatelný do nového polyuretanového systému namísto originálního polyolu vyráběného z ropy. 

Uhlíková stopa ECORETAN green polyolu® je v porovnání s uhlíkovou stopou polyolů vyráběných jen z ropy 2,7 x nižší. Tento údaj byl získán na základě studie „Uhlíková stopa recyklovaných polyolů“ vypracované pro nás společností LCA Studio s.r.o. Předmětem této studie bylo pomocí metody LCA (Life Cycle Assessment) určení uhlíkové stopy produktu v souladu s ISO 14067 (Skleníkové plyny – Uhlíková stopa produktů).

Cena, ani dostupnost ECORETAN green polyolu® není závislá na výkyvech trhu s ropou tak silně, jako je tomu u běžného polyolu.

Recyklace odpadů i následné využití ECORETAN green polyolu® ve výrobě má nesporný ekologický přínos, a tedy i přínos do programů politiky udržitelnosti.

Použití ECORETAN green polyolu® ve výrobě má za následek snížení materiálových nákladů.

V rámci vývoje jsme provedli i úspěšné zkoušky použití ECORETAN green polyolu® ve stavebnictví.

Od konce roku 2022 provozujeme námi vyvinutou první recyklační linku schopnou zpracovávat několik set tun polyuretanových odpadů ročně.

Podporujeme ekologický program Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu, konkrétně záchranu bělokarpatského jedlobukového pralesa Ščůrnica.